Our Mission

Avada Church is a movement of churches working together to change the nation through a network of church leaders, national gatherings, training events and resources. Giving God all the glory he deserves.

To enable this to happen there are people and teams all across the nation pushing this common vision. All this requires time, investment and application of the gifts God has given to each of us.

Szolgáltatások

Cégalapítás és cégmódosítás

Vállaljuk gazdasági társaságok részére az alapító okirattal, változásbejegyzéssel kapcsolatos társasági szerződések pontos és gyors elkészítését, amely üzletrész átruházáshoz, ügyvezető váltáshoz, székhelymódosításhoz vagy a cégek egyesüléséhez, kiválásához, összeolvadásához szükségesek.

Adásvételi, ajándékozási, tartási szerződések

Vállaljuk belterületi és külterületi ingatlanok átruházásával kapcsolatos adásvételi vagy egyéb szerződések előkészítését. Kiemelt figyelmet fordítunk, hogy a vételár vagy más ellenszolgáltatás a lehető legmagasabb garanciális szabályok mellett cseréljenek gazdát, így a vevő tulajdonszerzésén túl az eladó is azonnal rendelkezhessen az ingatlan ellenértékével.

Több éves tapasztalattal kezeljük a különböző pénzintézetek hitelfolyósításhoz kapcsolódó feltételeit, ahogy a jelzáloggal és végrehajtási joggal kapcsolatos igényeket is, hogy a tulajdonszerzés mellett a vevő birtokba lépése is gördülékenyen történjen.

Komoly rálátással rendelkezünk a tartási vagy életjáradéki illetőleg az öröklési szerződésekkel kapcsolatosan, hogy az ellátása, biztonságot kereső ügyfeleink számára is nyugodt helyzetet tudjunk teremteni.

Fizetési felszólítások

Ügyfeleink részére törvényes és hatékony kintlévőség kezelési szolgáltatást nyújtunk, amelyet igénybe vehetnek cégek, társasházak valamint magánszemélyek.

Ügyvédi közvetítéssel hatékony és gyors eljárást alakítottunk ki a költségigényes és elhúzódó eljárások elkerülésére. Előfodul, hogy a nehezen érvényesíthető tartozásoknál nincs más út, mint az írásbeli vagy a fizetési meghagyásos eljárások megindítása és azok végrehajtása. Igyekszünk ezekben az ügyekben is ügyfeleink számára megfelelő pénzügyi garanciákról gondoskodni és könnyen érvényesíthető részletfizetési megállapodással segíteni a hitelezői igények mielőbbi behajtását.

Peres eljárások

Polgári peres eljárások

Egyaránt ellátunk felperesi és alperesi jogi képviseletet, pert megelőző egyeztetést, akár írásban akár személyesen a gyors vitarendezés érdekében.

Ingyenes konzultációnkon lehetőség van tisztázni a jogvita tárgyát és a lehetőségeket annak érdekében, hogy eredményesen tudjunk fellépni, és helyes jogi lépést tegyünk a konkrét helyzetben. A Konzultáció keretében a személyes egyeztetétesen és az iratok áttanulmányozásán felül kialakítunk egy szakvélemény, amely után az ügyfél szabadon döntheti el, hogy számára melyik megoldás látszik a legcélravezetőbbnek.

Egy kereset előkészítéséhez minden esetben szükséges az igény jogalapjának, összegszerűségének és érvényesítésének tisztázása, a keresetlevél a beszámítási kifogás vagy a viszontkereset elkészítése annak érdekében, hogy a bíróság tisztán láthassa a felek között kialakult jogvita lényegét.

Természetesen lehetőség van egy már megindult eljárásba való bekapcsolódásra, itt viszont nélkülözhetetlen a korábbi beadványok, előkészítő peranyagok bemutatása a hatékony képviselet érdekében.

Polgári szakterületek

 • adásvételi szerződésekkel kapcsolatos jogviták

 • közös tulajdon megszüntetése

 • vállalkozási és építési szerződésekkel kapcsolatos jogviták

 • haszonélvezeti, vételi, opciós jog bejegyzések

 • kölcsön vagy egyéb szerződéses kötelmek például bérleti szerződésből vagy engedményezésből eredő jogviták

 • cégjogi jogviták

 • öröklési jogviták, hagyatéki eljárások

 • végrendelet készítése

 • tartási és életjáradéki szerződés

 • családi jogi jogviták

 • házassági vagyonközösség megszüntetése

 • válóper, gyermekelhelyezés, gyermektartás, kapcsolattartás

 • munkajog, közalkalmazotti jogviszony

 • Munkaszerződés készítés, módosítás, elemzés

 • munkajogi jogviták rendezése

 • azonnali hatályú és rendes felmondás jogellenességével

 • elmaradt munkabérrel, felmondási időre járó bérrel

 • végkielégítéssel, szabadsággal, táppénzzel kapcsolatos kérdések

 • kártérítések joga, felelősség, felróhatóság vagyoni és nemvagyoni kárigények, elmaradt haszon érvényesítése

 • sérelemdíj

 • műhiba perek

Védői feladatok büntetőeljárásban

Nagy gondossággal látjuk ügyfeleink védelmét vagy sértetti képviseletét a büntető eljárásokban, legyen szó akár vagyon elleni, személy elleni, vagy gazdasági bűncselekményről.

Irodánk számos esetben látott már el védői képviseletet költségvetési és számviteli bűncselekménnyel kapcsolatos vádeljárásokban, így könyvelői és könyvvizsgálói háttér biztosítását és magánszakvélemények beszerzését is vállaljuk.

Számos ügy miatt komoly gyakorlattal rendelkezünk a közlekedési balesetek terén, legyen szó sértetti vagy vádlotti pozícióról. A baleseti mechanizmus rekonstruálása valamint a kapcsolódó körülmények feltérképezése nagyban befolyásolja az ügy kimenetelét, ezért nélkülözhetetlen ügyfeleink megfelelő érdekeink érvényesítése akár a büntető akár a későbbi kártérítési eljárásban.

A szabálysértési és büntető eljárásban sokszor merülnek fel a veszélyeztető vagy a személyi sérüléssel járó cselekmények, amely testi sérülésről lehetnek súlyos, életveszélyes, tartós egészségromlást vagy fogyatékosságot eredményező cselekmények. Minden esetben kiemelt jelentőséggel bír, hogy az ügyvéd ne csak jogi, de egészségügyi szakterületen is megfelelő szakmai hátteret tudjon biztosítani, ezért a szakértői vélemények elemézésén túl magánszakvélemények beszerzését is vállaljuk.

Irodánk rendszeresen látja el ittas járművezetés esetén ügyfeleink képviseletét. Célunk minden esetben, hogy az eljárás minél gyorsabban és gördülékenyen lefollyon azért, hogy ügyfelünk enyhe intézkedés mellett térhessen vissza megszokott életéhez.

Egyéb szolgáltatások

Számos esetben fordul elő, hogy a vevői vagy eladói oldalon fennálló ok miatt nem köthető meg azonnal a végleges adásvételi szerződés vagy a felek szándéka az adásvételen felül másra is kiterjed, ilyenkor lehet szükség elővásárlási, visszavásárlási vagy opciós szerződésekre. Hasonlóan fontos, hogy a társasházi alapító okiratokban a társasházi lakások, mint kizárólagos tulajdonú ingatlanok megfelelően legyenek telekkönyvezve a közös tulajdonban maradó és közösen használt területektől, mely iratok biztosítják a társasházkezelés, a közösképviselet, a bankszámlanyitás lehetőségeit az új társasházak esetében.

Vállaljuk továbbá lakások és üzlethelyiségek egyedi és a felek számára garanciát teremtő bérleti szerződések elkészítését, hogy a tartós jogviszonyban lévő felek számára a használat és a hasznosítás joga egyaránt értéket és biztonságot is teremtsen.

Vállaljuk egyedi építési, szerelési, tervezési továbbá generál kivitelezési szerződések szakszerű biztosítékokkal megtámogatott szerződések előkészítését és a készültségi foknak megfelelően a szerződések teljesülésével összefüggő adminisztrációt és igazolások kiállítását, követését. 

Vállaljuk NAV előtti eljárások, cégellenőrzések, ÁFA, TAO, Szja vagy egyéb járulékok miatti NAV ellenőrzésekkel összefüggő jogi képviseletet. Az Iroda számos könyvelővel áll kapcsolatban, hogy a lehető legmagasabb színvonalú szakmai, számviteli és pénzügyi segítséggel támogassuk az eljárásban nyújtott jogi képviseletet. Cégek és magánszemélyek ingatlan vásárlása kapcsán is felmerülnek vitás kérdések az illeték és szja számítás terén. Jelentősen csökkenthetjük a kiadásunkat a jogszabályok ismeretével, alkalmazásával és kezelésével, ezért ezen a területen mindenképpen javasolt jogi képviselet igénybevétele.

Végrehajtási eljárásokban, fizetési meghagyásos eljárásban vállalunk tartozás menedzselést, a végrehajtási eljárások felfüggesztéséhez, szüneteltetéséhez, megszüntetéséhez szükséges egyeztetetések, tárgyalások, eljárások lefolytatását.

Vállaljunk ügyfeleink részére jegyzői, építésügyi, birtokvédelmi és egyéb adóügyi és igazgatási ügyekben való jogi képviseletet, így különösen a Helyi iparűzési adóval, közterület használatával, önkormányzati leltárral kapcsolatos eljárásokat.  

Számos esetben előfordul, hogy a kormányhivatali előtti eljárásokban született határozatok olyan hátrányt okoznak, amely egyetlen jövedelemforrásunkat és így a megélhetésünket befolyásolják, veszélyeztetik. Gondoljunk csak a nyugdíjunk, álláskeresési járadékunk, rokkantellátásunk kiszámításra. Ilyen esetben mindenképpen szükséges a konzultáció, és annak eredményétől függően további bizonyítás felvétele, fellebbezés vagy a határozatok bírósági felülvizsgálata.

Vállajuk ügyfeleink bevándorlási és idegenrendészeti ügyeivel kapcsolatos ügyintézését, legyen szó nemzeti letelepedési, tartózkodási engedélyekről, akár Eu-s akár 3. országbeli állampolgárokról. 

Address

12345 North Main Street
New York, NY 555555

Services

Saturdays 6pm and 8pm
Sundays 9am and 11am

Phone

1-555-123-4567
1-800-123-4567

Kapcsolat

Avada Church is a movement of churches working together to change the nation through a network of church leaders, national gatherings, training events and resources. Giving God all the glory he deserves. We’d love to hear from you and will be happy to answer any questions you have. Fill out the form below and our staff will be in touch with you shortly.

Árak

Konzultáció: A konzultációk díjmentesek. Az első ingyenes, későbbi megbízás esetén az ügy

Szerződések: a szerződések értékének 0.5%-a, mely tartalmazza az ügyintézési költségeket

Iratszerkesztés: az ügy bonyolultságától és az időráfordítástól függő, konzultációval együtt (10.000.-Ft) tól

Felszólítás: a követelés értékhatárától függ, 15.000.-Ft-tól

Fizetési meghagyásos eljárás: a követelés értékhatárától függő, 15.000.-Ft-tól

Peres képviselet: a pertárgy értékéhez igazodik, de időráfordítástól függő

Büntető eljárásban képviselet:szabadon védekező terhelt esetében 15.000.-Ft tól (nyomozati, ügyészi, bírósági ügyszakban)

Peren kívüli képviselet 10.000.-Ft-tól

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Pontos információkért és árajánlatért kérem, telefonon vagy e-mailben érdeklődjön!