Cégalapítás és cégmódosítás

Magyarországon a cégek alapítása, azon belül is a gazdasági társaságok létrehozatala igen rugalmasan és gyorsan megtörténhet. Lehetőség van akár arra, hogy egy kft.-t vagy akár egy bt.-t napok alatt létrehozzanak, azonban minden esetben szükséges e folyamat során jogi képviselőt igénybe venni.

Vállaljuk gazdasági társaságok részére az alapító okirattal, változásbejegyzéssel kapcsolatos társasági szerződések pontos és gyors elkészítését, amely üzletrész átruházáshoz, ügyvezető váltáshoz, székhelymódosításhoz vagy a cégek egyesüléséhez, kiválásához, összeolvadásához szükségesek.

A cégnév választáshoz: https://www.partnercontrol.hu/default.asp?lgn=1

Kapcsolat

Cégalapítás és cégmódosítás

Magyarországon a cégek alapítása, azon belül is a gazdasági társaságok létrehozatala igen rugalmasan és gyorsan megtörténhet. Lehetőség van akár arra, hogy egy kft.-t vagy akár egy bt.-t napok alatt létrehozzanak, azonban minden esetben szükséges e folyamat során jogi képviselőt igénybe venni.

Vállaljuk gazdasági társaságok részére az alapító okirattal, változásbejegyzéssel kapcsolatos társasági szerződések pontos és gyors elkészítését, amely üzletrész átruházáshoz, ügyvezető váltáshoz, székhelymódosításhoz vagy a cégek egyesüléséhez, kiválásához, összeolvadásához szükségesek.

A cégnév választáshoz: https://www.partnercontrol.hu/default.asp?lgn=1

Kapcsolat

Adásvételi és ajándékozási szerződések

Az ingatlanok átruházásával kapcsolatos adásvételi szerződések előkészítésénél kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ingatlan és a vételár is a teljes szerződéses időszakban a lehető legmagasabb jogi védettsége legyen, ezáltal a felek biztonságban tudhassák értkeiket.

Nagy gondossággal kezeljük a pénzintézeti hiteltartozásokkal és jelzálogszerződéssel kapcsolatos ügyleteket. Annak érdekében, hogy a hitellel vagy végrehajtási joggal terhelt ingatlanok esetében is gördülékenyen történjen a tulajdonszerzés és a birtokbaadás.

Komoly tapasztalattal rendelkezünk tartási, életjáradéki és öröklési szerződések tekintetében is. Fontos számunkra, hogy az idős, gondozásra szoruló ügyfeleink megfelelő színvonalú szolgáltatást kapjanak, ugyanakkor az eltartók is hozzájuthassanak az ingatlanokhoz.

Adásvételi és ajándékozási szerződések

Az ingatlanok átruházásával kapcsolatos adásvételi szerződések előkészítésénél kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ingatlan és a vételár is a teljes szerződéses időszakban a lehető legmagasabb jogi védettsége legyen, ezáltal a felek biztonságban tudhassák értkeiket.

Nagy gondossággal kezeljük a pénzintézeti hiteltartozásokkal és jelzálogszerződéssel kapcsolatos ügyleteket. Annak érdekében, hogy a hitellel vagy végrehajtási joggal terhelt ingatlanok esetében is gördülékenyen történjen a tulajdonszerzés és a birtokbaadás.

Komoly tapasztalattal rendelkezünk tartási, életjáradéki és öröklési szerződések tekintetében is. Fontos számunkra, hogy az idős, gondozásra szoruló ügyfeleink megfelelő színvonalú szolgáltatást kapjanak, ugyanakkor az eltartók is hozzájuthassanak az ingatlanokhoz.

Polgári peres eljárások

Egyaránt ellátunk felperesi és alperesi jogi képviseletet, pert megelőző egyeztetést.

Az ingyenes konzultáción lehetősége van tisztázni a jogvita tárgyát, és mindazon körülményt, mely az ügy megítélése szempontjából fontos lehet.

A kereset vagy ellenkérelem előkészítéséhez minden esetben szükséges a peresítendő vagy beszámítási igények jogalapjának és összegszerűségének tisztázása.

Annak érdekében pedig, hogy a bíróság tisztán lássa a felek között kialakult jogvita lényegét és a bizonyítás irányát, mielőbb szükséges tisztázni és beszerezni a lehetséges bizonyítási eszközöket.

  1. adásvételi szerződésekkel kapcsolatos jogviták,
  2. közös tulajdon megszüntetése
  3. vállalkozási és építési szerződésekkel kapcsolatos jogviták
  4. haszonélvezeti, vételi, opciós jog bejegyzések
  5. kölcsön vagy egyéb szerződéses kötelmek például bérleti szerződésből vagy engedményezésből eredő jogviták,
  6. cégjogi jogviták
  7. öröklési jogviták, hagyatéki eljárások,
  8. végrendelet készítése,
  9. tartási és életjáradéki szerződés,
  10. családi jogi jogviták
  11. házassági vagyonközösség megszüntetése,
  12. válóper, gyermekelhelyezés, gyermektartás, kapcsolattartás
  13. munkajog, közalkalmazotti jogviszony
  14. Munkaszerződés készítés, módosítás, elemzés
  15. munkajogi jogviták rendezése
  16. azonnali hatályú és rendes felmondás jogellenességével
  17. elmaradt munkabérrel, felmondási időre járó bérrel
  18. végkielégítéssel, szabadsággal, táppénzzel kapcsolatos kérdések
  19. kártérítések joga, felelősség, felróhatóság vagyoni és nemvagyoni kárigények, elmaradt haszon érvényesítése
  20. sérelemdíj
  21. műhiba perek

Védői feladatok a büntetőeljárásban

Nagy gondossággal látjuk ügyfeleink védelmét, legyen szó vagyon vagy személy elleni vagy személyi sérüléssel járó bűncselekményről. Minden esetben kiemelt figyelmet fordítunk a terhelő és a felmentő bizonyítékok feltérképezésére, hogy az eset sajátosságaihoz igazodó és a védekezést leginkább elősegítő stratégiát kialakíthassuk.

Komoly gyakorlattal rendelkezünk védenceink felkészítésében legyen szó akár gyanúsítotti kihallgatás, szembesítés vagy bírósági tárgyalásról.

Az események minél pontosabb rekonstruálása, a kapcsolódó körülmények feltérképezése nagyban befolyásolja az ügy kimenetelét, ezért nélkülözhetetlen ügyfeleink megfelelő érdekeink érvényesítése a büntető eljárás során.

Your Content Goes Here

Polgári peres eljárások

Egyaránt ellátunk felperesi és alperesi jogi képviseletet, pert megelőző egyeztetést.

Az ingyenes konzultáción lehetősége van tisztázni a jogvita tárgyát, és mindazon körülményt, mely az ügy megítélése szempontjából fontos lehet.

A kereset vagy ellenkérelem előkészítéséhez minden esetben szükséges a peresítendő vagy beszámítási igények jogalapjának és összegszerűségének tisztázása.

Annak érdekében pedig, hogy a bíróság tisztán lássa a felek között kialakult jogvita lényegét és a bizonyítás irányát, mielőbb szükséges tisztázni és beszerezni a lehetséges bizonyítási eszközöket.

  1. adásvételi szerződésekkel kapcsolatos jogviták,
  2. közös tulajdon megszüntetése
  3. vállalkozási és építési szerződésekkel kapcsolatos jogviták
  4. haszonélvezeti, vételi, opciós jog bejegyzések
  5. kölcsön vagy egyéb szerződéses kötelmek például bérleti szerződésből vagy engedményezésből eredő jogviták,
  6. cégjogi jogviták
  7. öröklési jogviták, hagyatéki eljárások,
  8. végrendelet készítése,
  9. tartási és életjáradéki szerződés,
  10. családi jogi jogviták
  11. házassági vagyonközösség megszüntetése,
  12. válóper, gyermekelhelyezés, gyermektartás, kapcsolattartás
  13. munkajog, közalkalmazotti jogviszony
  14. Munkaszerződés készítés, módosítás, elemzés
  15. munkajogi jogviták rendezése
  16. azonnali hatályú és rendes felmondás jogellenességével
  17. elmaradt munkabérrel, felmondási időre járó bérrel
  18. végkielégítéssel, szabadsággal, táppénzzel kapcsolatos kérdések
  19. kártérítések joga, felelősség, felróhatóság vagyoni és nemvagyoni kárigények, elmaradt haszon érvényesítése
  20. sérelemdíj
  21. műhiba perek

Védői feladatok a büntetőeljárásban

Nagy gondossággal látjuk ügyfeleink védelmét, legyen szó vagyon vagy személy elleni vagy személyi sérüléssel járó bűncselekményről. Minden esetben kiemelt figyelmet fordítunk a terhelő és a felmentő bizonyítékok feltérképezésére, hogy az eset sajátosságaihoz igazodó és a védekezést leginkább elősegítő stratégiát kialakíthassuk.

Komoly gyakorlattal rendelkezünk védenceink felkészítésében legyen szó akár gyanúsítotti kihallgatás, szembesítés vagy bírósági tárgyalásról.

Az események minél pontosabb rekonstruálása, a kapcsolódó körülmények feltérképezése nagyban befolyásolja az ügy kimenetelét, ezért nélkülözhetetlen ügyfeleink megfelelő érdekeink érvényesítése a büntető eljárás során.

Your Content Goes Here

Fizetési felszólítások

Ügyfeleink részére törvényes és hatékony kintlévőség kezelési szolgáltatást nyújtunk, amelyet igénybe vehetnek cégek, társasházak valamint magánszemélyek.

Ügyvédi közvetítéssel hatékony és gyors eljárást alakítottunk ki a költségigényes és elhúzódó eljárások elkerülésére. A nehezebben érvényesíthető követeléseknél is végig kísérjük ügyfeleinket a fizetési meghagyásos eljárástól a végrehajtási eljárás lezárultáig. Ügyelve arra, hogy a behajtási időszak alatt a hitelezői igények kielégítése érdekében megfelelő pénzügyi garanciákról gondoskodjunk.

Fizetési felszólítások

Ügyfeleink részére törvényes és hatékony kintlévőség kezelési szolgáltatást nyújtunk, amelyet igénybe vehetnek cégek, társasházak valamint magánszemélyek.

Ügyvédi közvetítéssel hatékony és gyors eljárást alakítottunk ki a költségigényes és elhúzódó eljárások elkerülésére. A nehezebben érvényesíthető követeléseknél is végig kísérjük ügyfeleinket a fizetési meghagyásos eljárástól a végrehajtási eljárás lezárultáig. Ügyelve arra, hogy a behajtási időszak alatt a hitelezői igények kielégítése érdekében megfelelő pénzügyi garanciákról gondoskodjunk.

Egyéb szolgáltatások

Számos esetben fordul elő, hogy a vevői vagy eladói oldalon fennálló ok miatt nem köthető meg azonnal a végleges adásvételi szerződés vagy a felek szándéka az adásvételen felül másra is kiterjed, ilyenkor lehet szükség elővásárlási, visszavásárlási vagy opciós szerződésekre. Hasonlóan fontos, hogy a társasházi alapító okiratokban a társasházi lakások, mint kizárólagos tulajdonú ingatlanok megfelelően legyenek telekkönyvezve a közös tulajdonban maradó és közösen használt területektől, mely iratok biztosítják a társasházkezelés, a közösképviselet, a bankszámlanyitás lehetőségeit az új társasházak esetében.

Vállaljuk továbbá lakások és üzlethelyiségek egyedi és a felek számára garanciát teremtő bérleti szerződések elkészítését, hogy a tartós jogviszonyban lévő felek számára a használat és a hasznosítás joga egyaránt értéket és biztonságot is teremtsen.

Vállaljuk egyedi építési, szerelési, tervezési továbbá generál kivitelezési szerződések szakszerű biztosítékokkal megtámogatott szerződések előkészítését és a készültségi foknak megfelelően a szerződések teljesülésével összefüggő adminisztrációt és igazolások kiállítását, követését. 

Vállaljuk NAV előtti eljárások, cégellenőrzések, ÁFA, TAO, Szja vagy egyéb járulékok miatti NAV ellenőrzésekkel összefüggő jogi képviseletet. Az Iroda számos könyvelővel áll kapcsolatban, hogy a lehető legmagasabb színvonalú szakmai, számviteli és pénzügyi segítséggel támogassuk az eljárásban nyújtott jogi képviseletet. Cégek és magánszemélyek ingatlan vásárlása kapcsán is felmerülnek vitás kérdések az illeték és szja számítás terén. Jelentősen csökkenthetjük a kiadásunkat a jogszabályok ismeretével, alkalmazásával és kezelésével, ezért ezen a területen mindenképpen javasolt jogi képviselet igénybevétele.

Végrehajtási eljárásokban, fizetési meghagyásos eljárásban vállalunk tartozás menedzselést, a végrehajtási eljárások felfüggesztéséhez, szüneteltetéséhez, megszüntetéséhez szükséges egyeztetetések, tárgyalások, eljárások lefolytatását.

Vállaljunk ügyfeleink részére jegyzői, építésügyi, birtokvédelmi és egyéb adóügyi és igazgatási ügyekben való jogi képviseletet, így különösen a Helyi iparűzési adóval, közterület használatával, önkormányzati leltárral kapcsolatos eljárásokat.  

Számos esetben előfordul, hogy a kormányhivatali előtti eljárásokban született határozatok olyan hátrányt okoznak, amely egyetlen jövedelemforrásunkat és így a megélhetésünket befolyásolják, veszélyeztetik. Gondoljunk csak a nyugdíjunk, álláskeresési járadékunk, rokkantellátásunk kiszámításra. Ilyen esetben mindenképpen szükséges a konzultáció, és annak eredményétől függően további bizonyítás felvétele, fellebbezés vagy a határozatok bírósági felülvizsgálata.

Vállajuk ügyfeleink bevándorlási és idegenrendészeti ügyeivel kapcsolatos ügyintézését, legyen szó nemzeti letelepedési, tartózkodási engedélyekről, akár Eu-s akár 3. országbeli állampolgárokról. 

Egyéb szolgáltatások

Számos esetben fordul elő, hogy a vevői vagy eladói oldalon fennálló ok miatt nem köthető meg azonnal a végleges adásvételi szerződés vagy a felek szándéka az adásvételen felül másra is kiterjed, ilyenkor lehet szükség elővásárlási, visszavásárlási vagy opciós szerződésekre. Hasonlóan fontos, hogy a társasházi alapító okiratokban a társasházi lakások, mint kizárólagos tulajdonú ingatlanok megfelelően legyenek telekkönyvezve a közös tulajdonban maradó és közösen használt területektől, mely iratok biztosítják a társasházkezelés, a közösképviselet, a bankszámlanyitás lehetőségeit az új társasházak esetében.

Vállaljuk továbbá lakások és üzlethelyiségek egyedi és a felek számára garanciát teremtő bérleti szerződések elkészítését, hogy a tartós jogviszonyban lévő felek számára a használat és a hasznosítás joga egyaránt értéket és biztonságot is teremtsen.

Vállaljuk egyedi építési, szerelési, tervezési továbbá generál kivitelezési szerződések szakszerű biztosítékokkal megtámogatott szerződések előkészítését és a készültségi foknak megfelelően a szerződések teljesülésével összefüggő adminisztrációt és igazolások kiállítását, követését. 

Vállaljuk NAV előtti eljárások, cégellenőrzések, ÁFA, TAO, Szja vagy egyéb járulékok miatti NAV ellenőrzésekkel összefüggő jogi képviseletet. Az Iroda számos könyvelővel áll kapcsolatban, hogy a lehető legmagasabb színvonalú szakmai, számviteli és pénzügyi segítséggel támogassuk az eljárásban nyújtott jogi képviseletet. Cégek és magánszemélyek ingatlan vásárlása kapcsán is felmerülnek vitás kérdések az illeték és szja számítás terén. Jelentősen csökkenthetjük a kiadásunkat a jogszabályok ismeretével, alkalmazásával és kezelésével, ezért ezen a területen mindenképpen javasolt jogi képviselet igénybevétele.

Végrehajtási eljárásokban, fizetési meghagyásos eljárásban vállalunk tartozás menedzselést, a végrehajtási eljárások felfüggesztéséhez, szüneteltetéséhez, megszüntetéséhez szükséges egyeztetetések, tárgyalások, eljárások lefolytatását.

Vállaljunk ügyfeleink részére jegyzői, építésügyi, birtokvédelmi és egyéb adóügyi és igazgatási ügyekben való jogi képviseletet, így különösen a Helyi iparűzési adóval, közterület használatával, önkormányzati leltárral kapcsolatos eljárásokat.  

Számos esetben előfordul, hogy a kormányhivatali előtti eljárásokban született határozatok olyan hátrányt okoznak, amely egyetlen jövedelemforrásunkat és így a megélhetésünket befolyásolják, veszélyeztetik. Gondoljunk csak a nyugdíjunk, álláskeresési járadékunk, rokkantellátásunk kiszámításra. Ilyen esetben mindenképpen szükséges a konzultáció, és annak eredményétől függően további bizonyítás felvétele, fellebbezés vagy a határozatok bírósági felülvizsgálata.

Vállajuk ügyfeleink bevándorlási és idegenrendészeti ügyeivel kapcsolatos ügyintézését, legyen szó nemzeti letelepedési, tartózkodási engedélyekről, akár Eu-s akár 3. országbeli állampolgárokról. 

Dr. Kovács Tamás

Ügyvédi Iroda címe

6720 Szeged,
Arany János utca 7. 1/11

Elérhetőség:

+36 30 303 96 54
+36 62 488 788

drkovacstamas@gmail.com

Időpont egyeztetés:

Előzetes bejelentkezés alapján

Kapcsolat

Kapcsolat

Árak

Konzultáció: Az első konzultáció díjmentes. A későbbi egyeztetések is minden esetben.
Szerződések: a szerződések értékének 0.5%-a, mely tartalmazza az ügyintézési költségeket
Iratszerkesztés: az ügy bonyolultságától és az időráfordítástól függő, konzultációval együtt 10.000 Ft-tól
Felszólítás: a követelés értékhatárától függ, 15.000 Ft-tól
Fizetési meghagyásos eljárás: a követelés értékhatárától függő, 15.000 Ft-tól
Peres képviselet: a pertárgy értékéhez igazodik, valamint az időráfordítás függvénye
Büntető eljárásban képviselet: szabadon védekező terhelt esetében 10.000 Ft-tól (nyomozati, ügyészi, bírósági ügyszakban)
Peren kívüli képviselet: 10.000 Ft-tól

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Pontos információkért és árajánlatért kérem, telefonon vagy e-mailben érdeklődjön!